RaDYo Player Yükleniyor...

KVKK Metni

KVKK Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Adres: Pütürge FM, Taşbaşı Mah. Hükümet Cad. No:29 Pütürge/Malatya
Telefon: 0 536 266 42 44
E-posta: info@puturgefm.com.tr

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Pütürge FM tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

Hizmetlerimizi sunmak ve sağlamak için,
Taleplerinizi karşılamak için,
Müşteri ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek için,
Mevzuata uygun olarak bilgilendirme yapmak için,
İletişim ve tanıtım faaliyetleri kapsamında,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve diğer üçüncü taraflarla işbirliği yapmak için.
3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Pütürge FM tarafından aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Sözleşmenin ifası,
Açık rızanızın bulunması,
Şirketimizin meşru menfaatleri için gerekli olması.
4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarının Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yasal düzenlemelere uygun olarak veya açık rızanız doğrultusunda ilgili üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin işlenme şartlarının ve amaçlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
6. İletişim Bilgileri

KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz:

Adres: Pütürge FM, Taşbaşı Mah. Hükümet Cad. No:29 Pütürge/Malatya
Telefon: 0 536 266 42 44
E-posta: info@puturgefm.net
Pütürge FM'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

about bg KVKK Metni